Emulator core geared towards emulating ZZT and Super ZZT.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

123456789
  1. #!/bin/sh
  2. xxd -i res/8x14.bin > res/8x14.c
  3. gcc -o build/zeta86 -g -O2 -std=c18 -Wall \
  4. res/8x14.c src/posix_vfs.c src/audio_stream.c \
  5. src/zzt.c src/cpu.c \
  6. src/screenshot_writer.c src/render_software.c \
  7. src/asset_loader.c src/util.c src/audio_writer.c \
  8. src/sdl/frontend.c src/sdl/render_software.c src/sdl/render_opengl.c \
  9. -lGL -lSDL2 -lSDL2main -lpng