The client for Voice over IRC. Can't let those newfangled social networks win, eh?
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
asie 758dbd9b22 update README před 11 měsíci
lib first commit před 11 měsíci
src fix backspace handling před 11 měsíci
LICENSE first commit před 11 měsíci
Makefile first commit před 11 měsíci
README.md update README před 11 měsíci

README.md

VoIRC

The Voice over IRC client.

The code is terrible. Sorry. It might get better.

Requirements

 • Nim (tested with 0.19.2)
 • GNU make
 • Unicode-compliant ncurses
 • codec2 0.8.1 (source)
 • libsoundio 1.1.0 (source)
 • The following Nim packages (install with “nimble install”):
  • irc
  • ncurses
  • soundio

Installation

 1. Run “make”.
 2. Run “./voirc IRC server [nickname] ‘[#channel]‘.
 3. Press F12 to toggle voice transmission!

Contributing

As the registration system on my Gitea instance doesn’t currently quite work, just send the patches via e-mail… if you really want to.