Mod for runtime recoloring of textures to match other textures. Also known as "that mod which makes Chisel support too many mods".
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Jenkinsfile 414B

12345678910111213141516171819202122
 1. pipeline {
 2. agent any
 3. stages {
 4. stage('Build') {
 5. steps {
 6. sh 'rm -f private.gradle'
 7. sh './gradlew setupCiWorkspace clean build'
 8. archive 'build/libs/*jar'
 9. }
 10. }
 11. stage('Deploy') {
 12. steps {
 13. withCredentials([file(credentialsId: 'privateGradleNoSnapshot', variable: 'PRIVATEGRADLE')]) {
 14. sh '''
 15. cp "$PRIVATEGRADLE" private.gradle
 16. ./gradlew upload
 17. '''
 18. }
 19. }
 20. }
 21. }
 22. }