64pixels is a 2D logic gate melodic ASCII infinite multiplayer sandbox, for short.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
asiekierka bf017a3a1c 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
client 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
common 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
contrib Revert "Replaced those worthless hex network stuff with constants." 6 år sedan
docs 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
lib Fixed plugin loader so it doesn't suck. 6 år sedan
manifests Some basics of a wacky plugin system. 6 år sedan
plugins Fixed plugin loader so it doesn't suck. 6 år sedan
server 64pixels 0.2.1 3 år sedan
testPlugin Fixed plugin loader so it doesn't suck. 6 år sedan
.gitignore Fixed plugin loader so it doesn't suck. 6 år sedan
GNUmakefile 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
README 64pixels 0.2.2 - minor cleanup, visible map-ticks, update copyright, include license in makefile 3 år sedan
WINmakefile.cmd Some basics of a wacky plugin system. 6 år sedan
applet-test.html bugfixes & applet parameters 8 år sedan
client.bat Some basics of a wacky plugin system. 6 år sedan
comple.cmd Fixed plugin loader so it doesn't suck. 6 år sedan
config.txt ENTITY REWRITE: added bullet params 8 år sedan
server.bat Some basics of a wacky plugin system. 6 år sedan
test.sh DRAGGABLE WINDOWS! :D 8 år sedan

README

64pixels source code

See docs/LICENSE for licensing.

notes from GM:
the *Shim files are used as interfaces.
unfortunately, CraftrServer or something still uses public variables,
so I've had to use an abstract class instead.